Státní Zámek Libochovice

DĚJINY LIBOCHOVICKÉHO ZÁMKU

Libochovice povýšil v 16. století Ferdinand I. Habsburský na město. O sto let později vypukl obrovský požár a polovina městečka lehla popelem. Nebylo to ostatně poprvé. Na začátku 15. století místním pěkně zatopili vojáci Jana Žižky z Trocnova, kteří si přišli vyřídit účty s majiteli zdejšího panství, rodem Zajíců, „zatvrzelých“ katolíků. Během obou těchto požárů shořela nejen značná část stavení, ale pokaždé bylo vypáleno i sídlo místní šlechty.


Původní gotická tvrz tedy neodolala nájezdu husitských vojsk a nezachoval se ani jednopatrový renesanční zámek s osmadvaceti místnostmi, který na jejím místě nechal postavit Jan starší z Lobkovic. Současná podoba sídelního zámku pochází z konce 17. století, kdy si panství, které se jen pomalu zotavovalo z nedávného požáru, přikoupil ke svému majetku Gundakar z Dietrichsteina.

Spáleniště Gundakara ani trochu nevyděsilo a pozval stavitele Antonia della Porta, aby mu z něj vystavěl nový zámek. Antonio byl ital, a proto do kompozice stavby zapojil i prostor typický pro italské dóžecí paláce, Sala Terrenu. Tento typ místnosti, který propojuje vnitřní nádvoří se zámeckým parkem, se později začal vyčleňovat, až se z něj stala samostatná stavba umísťovaná v zahradách. V období raného baroka, kdy byl také libochovický zámek stavěn, byl ale tento prostor ještě organickou součástí stavby.

Na břehu Ohře tak vznikla přísně symetrická stavba s tradiční dispozicí. Čtyři křídla lemovaná pravidelnými arkádami uzavírají prostorné nádvoří, které bylo přístupné z průchodu od obrovských vrat. Zámek překvapivě netvoří hlavní dominantu města, pokud si ovšem neuděláte procházku až k řece Ohři, odkud teprve opravdu vynikne.

Zámecký park založil už za Gundakara z Dietrichsteina zahradní architekt s příznačným jménem Jan Tulipán. Tulipán navrh park původně jako francouzskou zahradu. Ta ale podlehla módní vlně první čtvrtiny 19. století a byla přeměněna na anglický park. Za Josefa Herbersteina byla dispozice parku v hrubých rysech znovuobnovena podle původního Tulipánova návrhu.